Specialisaties

Taal en spraak

Door communicatie geven wij betekenis aan ons leven, maken wij onze behoeften bekend en gaan we relaties aan. Talige communicatie is erg belangrijk om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Een kind leert vertellen wat het wil, wat het ziet en leert vragen te stellen en antwoorden te geven. Het kind leert talig te redeneren en werken met taal, leert lezen en spellen. Helaas verloopt de taal- en spraakontwikkeling niet altijd
vanzelfsprekend.

Taal- en/of spraakontwikkelingsstoornis (TOS)

Als een kind nog niet of opvallend minder spreekt dan leeftijdsgenootjes, niet goed begrijpt wat er gezegd wordt, onvolledige zinnen gebruikt, is er mogelijk sprake van
een taal- en/of spraakontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOS kan samenhangen met een ander probleem, zoals slechthorendheid, een aandachtsprobleem of een algehele achterstand, maar een vertraagde taal- en/of spraakontwikkeling kan ook op zichzelf staan. Een vertraging in de taal- en/of spraakontwikkeling geeft vaak problemen, omdat het kind en zijn omgeving elkaar onvoldoende begrijpen en het zich niet goed kan uiten. Dit kan leiden tot een verminderd gevoel van welzijn en bijvoorbeeld
gedragsproblemen tot gevolg hebben: het kind wordt opstandig en boos als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken en wordt stil. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Leren lezen en spellen is moeilijker met minder taalbegrip, minder woordenschat en een verminderde klankontwikkeling.

blijlogopedie-chantalle-geerlings-praktijk-foto-2

Wat kan de logopedist dan doen?

De logopedist kan de taal- en/of spraakontwikkeling van uw kind onderzoeken. Hierbij worden aan u vragen gesteld over de ontwikkeling van uw kind en wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests. Ook worden uitingen van uw kind geanalyseerd en vergeleken met de taal/spraakontwikkelingsnormen behorend bij de leeftijd van uw kind. De BLIJ logopedist betrekt u bij het onderzoek door naar uw ervaringen te vragen en bespreekt de resultaten met u. Samen wordt een persoonlijk vervolgtraject bepaald, indien nodig. Dat vervolgtraject kan bestaan uit logopedische behandeling, adviezen
en controle na bijvoorbeeld drie maanden en/of besprekingen en afspraken met school.
Bij BLIJ logopedie wordt intensief samengewerkt met eventuele andere disciplines waar u mee te maken hebt zoals school, tandarts, fysiotherapeut en psycholoog. Zo krijgt het kind een optimale en persoonlijke begeleiding. Uiteraard bepalen de ouders en het kind of zij deze samenwerking tussen de verschillende disciplines willen.

BLIJ logopedie streeft naar een optimale gesproken en/of schriftelijke communicatie voor iedere cliënt. Uw welzijn staat centraal. Dat doen we door uw persoonlijke doelen als uitgangspunt te nemen en samen te werken aan een prachtig eindresultaat!
U bent altijd van harte welkom bij BLIJ logopedie als u meer informatie wilt. Vul daarvoor het contactformulier in op deze website of bel voor een afspraak naar 06-29 44 96 60.

Lezen en spellen

In de laatste fase van de taalontwikkeling leert het kind om de ‘code te kraken’ die nodig is om letters aan klanken te koppelen. Dat is het begin van een nieuwe spannende fase: geletterd worden. Kunnen lezen en spellen is zeer belangrijk in onze samenleving. Moeilijkheden op deze gebieden zorgen voor minder kansen in het leven, verminderen het gevoel van welzijn en zorgen zelfs vaak voor uitsluiting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle handelingen die we doen op onze laptop of tablet, automaten om kaartjes te kopen voor het openbaar vervoer en parkeergarage en pinnen van geld. Als je niet kunt lezen wat er op het scherm staat, weet je niet wat je moet doen. Moeilijk tot lezen en/of spellen komen wordt geregeld veroorzaakt door een onvolledige ontwikkeling van bepaalde onderdelen van de taal. In dit geval is er sprake van een logopedische indicatie en wordt de behandeling (deels) betaald door de ziektekostenverzekeraar. Wanneer de problemen met het leren lezen en spellen hardnekkig aanwezig blijven na extra hulp op school of door de logopedist, kan er sprake zijn van dyslexie. Onderzoek naar dyslexie wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog of orthopedagoog. Een logopedist mag dyslexie behandelen als hij is ingeschreven als dyslexiebehandelaar. Hij is daarvoor speciaal geschoold. BLIJ logopedie werkt samen met de ouders, school, de GZ-psycholoog of orthopedagoog en eventuele andere disciplines waarmee het kind te maken heeft in geval van lees- en spellingproblemen. Ieder traject is maatwerk en wordt volledig aangepast aan de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Samen zorgen we voor een optimaal resultaat. BLIJ logopedie streeft naar een optimale gesproken en/of schriftelijke communicatie voor iedere cliënt. Uw welzijn staat centraal. Dat doen we door uw persoonlijke doelen als uitgangspunt te nemen en samen te werken aan een prachtig eindresultaat!
U bent altijd van harte welkom bij BLIJ logopedie als u meer informatie wilt. Vul daarvoor het contactformulier in op deze website of bel voor een afspraak naar 06-29 44 96 60.

blijlogopedie-chantalle-geerlings-praktijk-foto-1

Creatief denken

Wat is dat eigenlijk, creatief denken? Je zou het kunnen omschrijven als het doorbreken van bestaande patronen. Deze patronen helpen ons doorgaans om de wereld om ons heen waar te nemen en te begrijpen. Echter, ze beperken ons ook om op creatieve ideeën te komen. Creativiteit dient als basis voor groei en vernieuwing en is belangrijk in onze snel veranderende wereld. Creatief denken kun je leren door te oefenen. Een eerste vaardigheid die je daarbij onder de knie moet krijgen is ‘creatief waarnemen’. Vaak zijn we veel te snel met oordelen wat iets is. Door creatief waar te nemen kunnen we zien dat dingen ook een andere functie kunnen hebben. Enkele vragen die hierbij horen zijn: “hoe kan ik dit ook anders zien?”, “als ik er alleen naar luister, wat hoor ik dan?”, “Wat ruik ik?”. De tweede vaardigheid is ‘uitstel van oordeel’. Om nieuwe ideeën een kans te geven, moet je een genuanceerde oordelingsvaardigheid ontwikkelen. Daarmee wordt bedoeld dat je open staat voor het nieuwe idee, zonder dat je het al volledig snapt. Je stopt het nog niet in een vakje, maar gaat het idee eerst verder verkennen en oordeelt later. De derde vaardigheid is ‘flexibel associëren’. We associëren als de ene gedachte de andere met zich meebrengt. Bijvoorbeeld zappen doet me denken aan tv (Byttebier, 2002). Door middel van meerdere technieken kan je aan de slag om dit associëren patroondoorbrekend en met verbeeldingskracht te doen. Daarvoor is het nodig om te leren ‘divergeren’ (vierde vaardigheid) en je ‘verbeeldingskracht’ te ontwikkelen (vijfde vaardigheid). Nog twee termen die horen bij creatief denken. BLIJ logopedie geeft workshops Creatief Denken als een eerste kennismaking met dit concept. Je leert wat Creatief Denken is, hebt een eerste theoretische kennismaking en oefent met een paar technieken. Heb je een vraag waar je geen goed antwoord op kunt vinden en heb je meer nodig dan een workshop om dit op te lossen? Dan kan er een traject op maat worden afgesproken waarin je werkt aan je vraag onder begeleiding van Chantalle Heerings. Enkele voorbeelden van vragen zijn: hoe zorg ik voor meer klanten?, hoe los ik het gebrek aan personeel op?, Hoe regel ik een bijzonder feest voor …?, Waar haal ik meer tijd vandaan om…?
U bent altijd van harte welkom bij BLIJ logopedie als u meer informatie wilt. Vul daarvoor het contactformulier in op deze website of bel voor een afspraak naar 06-29 44 96 60.