Tarieven

Vergoeding en tarieven

Vergoeding logopedie

Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket. BLIJ logopedie heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat u een rekening van ons krijgt en deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt voordat u start met logopedie.

Vergoeding logopedie bij DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In 2023 zit logopedie in het basispakket

U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen en jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Tarieven logopedie 2023

Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit):

Screening directe toegankelijkheid 28
Anamnese en onderzoek na screening 96
Screening, anamnese en onderzoek 124
Anamnese en onderzoek na verwijzing 96
Eenmalig onderzoek 96
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten) 48
Telefonische zitting (max. 15 minuten) 28
Tarief groepszitting voor behandeling van twee personen (45 minuten) €60 p.p.
Tarief groepszitting voor behandeling van drie personen (45 minuten) €52 p.p.
Tarief groepszitting voor behandeling van vier personen (45 minuten) 47 p.p.
Toeslag voor behandeling aan huis 29
Toeslag voor behandeling in een instelling 29
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de cliënt 48
Overleg met derden per uur 96
Verslaglegging aan derden per uur 96
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak
(U dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden)
€48

Verhindering

Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, zijn wij genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over deze tarieven, stel ze gerust aan uw logopedist.